Social Media

Se till att också synas på de populäraste sociala medierna! Jag hjälper er igång med Facebook och Instagram och stöttar er i administrationen av de sociala medierna.

Jag tar fram företags- och föreningssidor för de sociala medierna åt er och stöttar er vid publiceringar och administrationen av dessa.